Posts Tagged

zonder vooroordelen denken

Stoïcijnse gedachte #004: Echt goed is simpel


“Dit is een manier om na te denken over wat het volk ‘goed’ vindt. Wanneer je begint met eigenschappen die ontegenzeggelijk goed zijn, zoals ‘wijsheid’, ‘zelf-controle’, ‘gerechtigheid’ en ‘moed’ – met deze vooroordelen kun je niet meer luisteren naar de populaire mening dat er te veel ‘goede’ zaken te ervaren zijn in een mensenleven.”

~Marcus Aurelius, Meditations, 5.12

Echt goede dingen in je leven zijn simpel. Rijkdom en macht worden vaak gezien als goede dingen. Maar vaker dan niet, ervaren de mensen die het bereiken dat hen niet beter maakt. Dat wat goed is, is simpel. ‘Wijsheid, zelf-controle, gerechtigheid en moed’ zijn altijd goed.

Het citaat dat je hoort in deze aflevering is afkomstig uit “The Daily Stoïc” (https://goo.gl/7P7qV2)

Stoïcijnse gedachte #003: “Sfeer van impulsen”

“Epictetus vertelt ons dat we de verdwenen kunst van instemming moeten bestuderen, met extra aandacht voor onze impulsen. Hierbij moeten we gereserveerd zijn. Vaak zijn onze impulsen niet de beste oplossing, maar verdienen ze naar rato gewaardeerd te worden.”

~Marcus Aurelius, Meditations, 11.37

Onze impulsen zijn vaak geen sterke raadgevers. Vaak sluiten ze deuren die, wanneer open, ons tot grote daden kunnen leiden. Probeer je impulsen daarom te controleren en sturen zodat je kansen en oplossingen niet uitsluit.

Het citaat is afkomstig uit “The Daily Stoïc” (https://goog.gl/7P7qV2)

Stoïcijnse gedachte #002: Meningen zijn als…


“Wat is pech hebben? Een mening. Wat zijn conflict, blaam, verdenkingen of frivoliteit? Het zijn allemaal meningen die buiten onze beredeneringen plaatsvinden, gepresenteerd als goed of kwaad. Laat een persoon zijn eigen meningen bijstellen. Dan garandeer ik je dat ze gerust gesteld zullen zijn.”

~Epictetus, Discourses,3.3.18b-19

Iedereen heeft meningen. Denk maar aan het weer. Ik vind 20°C prima anderen vinden het koud. Onze meningen worden beïnvloed door externe factoren, zoals opvoeding, verwachtingen en visie. Geen wonder dat we zo vaak boos worden en conflict ervaren. Maar wat gebeurd er als we er ons niets van aantrekken?

Het citaat is afkomstig uit het boek “The Daily Stoïc” (https://goo.gl/7P7qV2)

Stoïcijnse Gedachte #001: Geen schade, geen probleem.

“Stop met de mening dat je bent geschaad en de schade zal verdwijnen.”

~ Marcus Aurelius, Meditations 4.7

Woorden kunnen gelijk zijn maar meerdere betekenissen of bedoelingen hebben. De zender kan een bepaalde bedoeling hebben, maar de manier waarop jij het ontvangt is veel bepalender. Wanneer jij er voor kiest om naar een negatieve interpretatie te grijpen, dan ervaar jij de schade. Kies jij voor een andere interpretatie dan zul jij deze schade niet eens ervaren.

Deze citaten zijn vertaald vanuit het boek “The Daily Stoïc” door Ryan Holiday (https://goo.gl/7P7qV2) de interpretaties er van zijn door mijzelf.